Skandrenting säljer två fastigheter i Skövde och Mariestad

Skandrenting har sålt två fastigheter till lokala aktörer i Mariestad och Skövde om totalt cirka 7500 kvadratmeter.

”Vi har sedan en tid sålt fastigheter på för oss mindre strategiska orter, till för oss attraktiva nivåer. Transaktionerna är därför en del av oss sedan länge etablerad strategi där vi försökt nå en, för oss, attraktiv balans mellan ort, offentliga och privata motparter i vår egen takt”.

Johannes Nyberg, verkställande direktör, Skandrenting AB