Det här är renting

En räntebaserad hyra, kontroll över fastigheterna och ett långt hyresavtal – det är renting. Genom vår erfarenhet och lyhördhet kan vi erbjuda skräddarsydda hyreslösningar som ger hyresgästen flexibilitet för framtiden.
Den stora skillnaden mellan rentinghyresavtal och traditionella hyresavtal är att renting bygger på räntebaserad hyra och att hyresgästen vanligen själv svarar för drift och underhåll av fastigheten. Därigenom kan mycket förmånliga hyresvillkor erbjudas och hyran står i direkt relation till kostnaden för kapital. Skandrenting förvärvar fastigheten till marknadsvärdet eller till anskaffningsvärdet vid nybyggnation.

Affärens struktur

Hyran i ett rentingavtal består av en räntedel och en kapitaldel. I samband med förvärvet kan hyresgästen även teckna ett optionsavtal med möjlighet att köpa tillbaka fastigheten. Återköpet kan då ske vid vissa förutbestämda tidpunkter under avtalets löptid, där köpeskillingen bestäms i förväg.