Årsredovisningar

Kort om Skandrenting

Skandrenting äger och hyr ut fastigheter, huvudsakligen till starka kunder inom näringslivet och den offentliga sektorn. Vår affärsidé bygger på skräddarsydda finansieringslösningar i samband med förvärv av fast egendom. Fastigheterna är till största delen uthyrda på långa avtal där merparten utgör räntebärande hyresavtal. Skandrenting ägs till 100 procent av Erik Selin Fastigheter AB.

Här nedan finner du årsredovisningarna.

Årsredovisning 2022

Året i korthet
Koncernens rörelseresultat för 2022 uppgick till 697,6 (265,0) MSEK medan resultat efter finansnetto blev -318,1 (2209,0) MSEK. Den orealiserade värdeförändringen av andra långfristiga värdepapper var under året -1778,9 MSEK, jämfört med 1881,5 MSEK föregående år.


LADDA NER FULLVERSION

Årsredovisning 2021

Året i korthet
Koncernens rörelseresultat för 2021 uppgick till 265,0 (194,1) MSEK medan resultat efter finansnetto blev 2209,0 (2061,5) MSEK. Den orealiserade värdeförändringen av andra långfristiga värdepapper var under året 1881,5 MSEK, jämfört med 1860,3 MSEK föregående år.


Bläddra i kortversion

Ladda ner fullversion

Årsredovisning 2020

Året i korthet
Koncernens rörelseresultat för 2020 uppgick till 194,1 (194,0) MSEK medan resultat efter finansnetto blev 2 061,5 (1 017,6) MSEK. Den orealiserade värdeförändringen av andra lång­fristiga värdepapper var under året 1 860,3 MSEK, jämfört med 757,2 MSEK föregående år.


Bläddra i kortversion

Ladda ner fullversion

Årsredovisning 2019


Året i korthet
Koncernens rörelseresultat för 2019 uppgick till 194,0 (197,1) MSEK medan resultat efter finansnetto blev 1 017,6 (112,6) MSEK. Den orealiserade värde­förändringen av andra långfristiga värdepapper var under året 757 175 MSEK, jämfört med -124,8 MSEK föregående år.

BLÄDDRA I KORTVERSION

Ladda ner fullversion

Årsredovisning 2018


Året i korthet
Koncernens rörelseresultat för 2018 uppgick till 197,1 (345,9) MSEK medan resultat efter finansnetto blev 112,1 (571,1) MSEK. Den orealiserade värdeförändringen av andra långfristiga värdepapper var under året -124,8 MSEK, jämfört med 227,5 MSEK föregående år.

Ladda ner kortversion

LADDA NER FULLVERSION

Årsredovisning 2017


Året i korthet
Koncernens rörelseresultat för 2017 uppgick till 345,9 (164,6) MSEK medan resultat efter finansnetto blev 571,1 (301,7) MSEK. Den orealiserade värdeförändringen av andra långfristiga värdepapper var under året 227,5 MSEK, jämfört med 54,5 MSEK föregående år.

Ladda ner kortversion

Ladda ner fullversion

Årsredovisning 2016


Året i korthet
Koncernens rörelseresultat för 2016 uppgick till 164,6 (170,6) MSEK medan resultat efter finansnetto blev 301,7 (367,0) MSEK. Den orealiserade värdeförändringen av andra långfristiga värdepapper var under året 54,5 MSEK, jämfört med 186,7 MSEK föregående år.

Ladda ner kortversion

Ladda ner fullversion

Årsredovisning 2015


Året i korthet
Koncernens rörelseresultat för 2015 uppgick till 170,6 (257,8) MSEK medan resultat efter finansnetto blev 367,0 (287,7) MSEK. Huvudsakliga anledningen till resultatförbättringen är att värdeökningen av andra långfristiga värdepapper är högre 2015 jämfört med föregående år.

Ladda ner kortversion

Ladda ner fullversion