Besöksadress

Drottninggatan 89, plan 14
113 60 STOCKHOLM

Postadress

Skandrenting AB
Box 3343, 103 67 STOCKHOLM

Ledning

Ulrika Clerbring Hellström

Ekonomi / Redovisning

Annica Nordin

Linda Söderström

Sara Johansson Rickberg

Ulrika Clerbring Hellström

Fastighetsförvaltning

Pia Hellström