Besöksadress

Drottninggatan 89, plan 14
113 60 STOCKHOLM

Postadress

Skandrenting AB
Box 3343, 103 67 STOCKHOLM

Ledning

Ulrika Clerbring Hellström

Ekonomi / Redovisning

Annica Nordin

Linda Söderström

Redovisning

Redovisningsekonom


08-406 75 94

Ulrika Clerbring Hellström

Fastighetsförvaltning

Pia Hellström

Victor Pettersson