Ord från Johannes Nyberg, VD

Jag har verkat inom fastighets- och finansbranschen under flertalet år. Närmast kommer jag från banksidan där jag arbetat bland annat med förvärvs- och fastighetsfinansieringar. Mitt stora intresse är just finansiering och fastigheter vilket gör Skandrenting till en mycket bra arbetsplats för mig. Privat har jag inte så mycket ”laster” men tycker det är kul med gamla omegaklockor då min pappa jobbade där som ung. Fick en ”gammal rova” av honom när jag fyllde 23 och den betyder mycket för mig.

Hur ser du på renting?

Den största fördelen med renting är att det frigör kapital, vilket i sin tur ökar handlingsfriheten. De flesta fastigheter kan och bör betraktas som en av flera produktionsresurser för ett företag. Och det viktiga för ett företag är att ha kontroll över sina produktionsresurser, snarare än att till varje pris äga dem. Låt mig nämna ett par kundkategorier som renting passar särskilt bra för. Dels kommuner som vill bygga fritidsanläggningar utan att anstränga sin kapitalbudget och dels expanderande företag, som inte vill belasta sin balansräkning med att själv äga fastigheterna.

Varför ska en kund välja Skandrenting?

Vi är ett oberoende företag och det enda svenskägda fastighetsföretaget med renting som specialitet. Personalen på Skandrenting är mycket kompetent och beslutsvägarna är korta. Samtidigt har vi tack vare en metodisk strategi och stor noggrannhet i affärerna skapat ett mycket gott renommé på kapitalmarknaden, vilket kommer våra kunder tillgodo genom fördelaktiga villkor.

Hur ser du på framtiden?

Vi kommer att fortsätta att utveckla våra rentinglösningar. Flexibilitet och förmåga att anpassa sig till nya krav i omvärlden kommer att bli helt avgörande i framtiden. Dessutom ska vi slå vakt om och vidareutveckla det som är ryggraden i Skandrenting – ett genuint intresse och ansvar för våra fastigheter. Våra kundrelationer är mycket långsiktiga och därför är en bra dialog med kunderna A och O, i allt från att skapa väl avvägda underhållsplaner till ett flexibelt hanterande av oförutsedda händelser och nya behov.