Ägare & Styrelse

Ägare

Skandrenting ägs till 100 procent av Erik Selin Fastigheter AB. Erik Selin Fastigheter AB är ett fastighetsbolag med huvudkontor i Göteborg vilket ägs av Erik Selin. Erik Selin Fastigheter AB är även storägare i det noterade bolaget Fastighets AB Balder.

Styrelse

Erik Selin – Ägare, ordinarie ledamot, styrelseordförande
Johannes Nyberg – VD och styrelseledamot
Annica Nordin – Suppleant

För pressbilder, klicka på respektive namn