Kunder

Skandrenting har kunder över hela landet. På kartan och på beskrivningarna nedanför ser du ett urval av våra olika fastigheter. Antal kvadratmeter per kund varierar stort och vittnar om vår stora bredd.

Nedan presenterar vi ett urval bland våra kunder:

  Offentlig verksamhet

ESS Campus


Forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) baseras på världens mest kraftfulla neutronkälla och byggs i Lund. ESS är en flervetenskaplig forskningsanläggning.

Ligger på ESS-området i nordöstra Lund och består av tre byggnader med kontor, laboratorier och verkstäder för ESS anställda och besökande forskare.

Hyresgäst: ESS Campus
Ort: Lund
Fastighetstyp: Kontor och verkstäder

Salberga Kriminalvårdanstalt


Skandrenting äger detta fängelse beläget i Sala sedan april 2010. Fastigheten omfattar drygt 33 000 kvm och är idag en av Sveriges största och modernaste kriminalvårdsanstalter.

Hyresgäst: Kriminalvården
Ort: Sala
Fastighetstyp: Fängelse

Mimers Kulturhus


Mimers Kulturhus i Kungälv förvärvades under 2020. Fastigheten hyrs ut till Kungälvs kommun och omfattar cirka 9 600 kvm uthyrningsbar yta. Byggnaden är ritad av Wingårdh Arkitektkontor AB och innefattar bland annat Kungälvs stadsbibliotek, Mimers Teater, hörsalar, konferensrum och en konsthall.

Hyresgäst: Kungälvs kommun
Ort: Kungälv
Verksamhetstyp: Kulturhus

Polishuset i Karlstad


Polishuset i Karlstad hyrs ut till Polisen och Kriminalvården. Fastigheten, som förvärvades 2004, ligger på det gamla regementsområdet Norra Fältet och omfattar cirka 15 000 kvm kontor- och häkteslokaler.

Hyresgäst: Polismyndigheten i Värmland, Kriminalvården
Ort: Karlstad
Fastighetstyp: Polishus

Polishuset i Halmstad


Polishuset i Halmstad omfattar cirka 14 000 kvm kontorslokaler och hyrs av Polismyndigheten i Hallands län och Åklagarmyndigheten. Under 2012 till 2013 har en omfattande till- och ombyggnation av fastigheten ägt rum. Tillbyggnationen om cirka 4000 kvm har gett våra hyresgäster nya kontor, mötesrum, förhörsrum, konferenslokaler och reception.
Hyresgäst: Polismyndigheten i Hallands län och Åklagarmyndigheten
Ort: Halmstad
Fastighetstyp: Polishus

Polishuset i Växjö


Polishuset i Växjö hyrs ut till Polisen, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården. Fastigheten ligger centralt belägen i Växjö och omfattar cirka 12 000 kvm kontor och häkteslokaler.

Hyresgäst: Polismyndigheten i Kronobergs län, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården
Ort: Växjö
Fastighetstyp: Polishus och häkte

Trafikverket


Denna kontorsfastighet i centrala Borlänge omfattar drygt 11000 kvadratmeter och hyrs ut till Trafikverket. Trafikverket, med sina cirka 6500 anställda, bildades i april 2010 och omfattar verksamheten vid tidigare Banverket. Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande, drift och underhåll av de statliga vägarna och järnvägarna.

Hyresgäst: Trafikverket
Ort: Borlänge
Fastighetstyp: Kontor

Bussdepån i Kristianstad


Skandrenting äger sedan 2002 bussdepån i Kristianstad. Den då nyproducerade fastigheten betjänar busstrafiken i regionen.

Hyresgäst: Region Skåne
Ort: Kristianstad
Fastighetstyp: Bussdepå

  Kontor

HemoCue


HemoCue i Ängelholm utvecklar och tillverkar produkter för medicinsk diagnostik vid patientnära testning. Fastigheten, som ligger i ett expansivt och attraktivt område i Ängelholm färdigställdes 2001 och omfattar cirka 6 000 kvm kontor och produktionslokaler.
Hyresgäst: Hemocue
Ort: Ängelholm
Fastighetstyp: Kontor och produktionslokaler

FVB


FVB, Fjärrvärmebyrån, är ett konsultföretag inom energibranschen. Företaget är verksamt på sju orter runt om i Sverige där Skandrenting äger denna kontorsfastighet i Västerås sedan 1991.
Hyresgäst: FVB
Ort: Västerås
Fastighetstyp: Kontor

Svensk Cater


Svensk Cater hyr sin lager- och kontorsfastighet i Kalmar av Skandrenting. Svensk Cater är en av Sveriges ledande livsmedelsgrossister för uteätarmarknaden och finns representerade på 20 orter i Sverige. Bolaget ägs av Euro Cater A/S med en total omsättning om cirka 7 miljarder sek.

Hyresgäst: Svensk Cater
Ort: Kalmar
Fastighetstyp: Lager och kontorsfastigheter

  Industri/lager och kontor

Dahl Sverige AB


De två handels- och logistikfastigheter belägna i Linköping respektive Helsingborg hyrs ut till Dahl Sverige AB. Dahl är ett dotterbolag till den franska industrikoncernen Saint-Gobain. De bägge fastigheterna omfattar cirka 14 000 kvadratmeter.
Hyresgäst: Dahl Sverige AB
Ort: Linköping och Helsingborg
Fastighetstyp: Handels- och logistikfastigheter

Sauer-Danfoss


Denna fastighet i Älmhult färdigställdes under 2007 och omfattar cirka 4 500 kvm kontor och produktionslokaler till Sauer-Danfoss. Ett företag som producerar mobila hydrauliklösningar där försäljning sker både i Europa, USA och Asien. Logevo hyr en stor del av denna fastighet.

Hyresgäst: Sauer Danfoss
Ort: Älmhult
Fastighetstyp: Produktion och kontorsfastighet

Ymer Technologies


Skandrentings fastighet i Ljungby omfattar cirka 17 000 kvadratmeter industri, lager och kontor. Fastigheten hyrs ut till ett flertal hyresgäster där Ymer Technologies hyr majoriteten av ytan.
Hyresgäst: Ymer Technologies
Ort:
Ljungby
Fastighetstyp: Industri- och kontorsfastighet

Mycronic


Våren 2016 förvärvade Skandrenting denna fastighet om ca 15 000 kvm BTA med Mycronic som hyresgäst. Mycronic tillverkar bland annat världsledande produktionsutrustning för elektronik- och bildskärmstillverkning av elektroniska produkter.

Hyresgäst: Mycronic
Ort: Täby
Fastighetstyp: Industri- och kontorsfastighet

NCC


NCC är hyresgäst till Skandrenting på flera orter bl.a. i Järfälla men har under 2016 även tecknat två nya avtal i Kiruna och Luleå.

Hyresgäst: NCC
Ort: Järfälla
Fastighetstyp: Industri- och kontorsfastighet

  Vård

Eken Care


Eken Care bedriver och utvecklar tjänster för personer med psykiska problem och har en geografisk spridning från Markaryd i söder till Uppsala i norr. Skandrenting äger sedan 2007 två fastigheter med Eken Care som hyresgäst, Markaryd och Eksjö.
Hyresgäst: Eken Care
Ort: Markaryd och Eksjö
Fastighetstyp: Vårdboende

Partnergruppen


Skandrenting äger fyra vårdfastigheter med Partnergruppen som hyresgäst. Partnergruppen bedriver sin verksamhet på åtta orter och har uppdragsgivare från hela södra Sverige.
Hyresgäst: Partnergruppen
Ort: Vittsjö, Habo, Eslöv och Norra Vram
Fastighetstyp: Vårdboende

  Flygverksamhet

Arlanda


Skandrenting äger två byggnader som är anslutna till varandra på Arlanda flygplats. Den ena är en kontorsfastighet i fyra plan och den andra består av två flygplatshangarer med tillhörande verkstadslokaler och kontor. Hyresgäster är bland annat Norwegian, EFS Flight Service och Eltel Networks.

Hyresgäst: Norwegian, EFS Flight Service och Eltel Networks, Fortifikationsverket m.fl.
Ort: Arlanda flygplats
Fastighetstyp: Hangar och kontor

Skavsta


Sedan 2008 äger Skandrenting tre hangarer på Skavsta Flygplats. I två av dessa hangarer är Saab Aerotech vår hyresgäst. Företaget, med närmare 1 600 medarbetare genomför service av flygplan, specialflygoperationer samt tungt underhåll av flygplan. Den tredje hyrs av Kustbevakningen som är en civil myndighet som tillhör Försvarsdepartementet där verksamheten består av övervakning och spaning längs den svenska kusten.

Hyresgäst: Kustbevakningen och Saab Aerotech
Ort: Skavsta Flygplats
Fastighetstyp: Hangar

 Hotell

Clarion Collection Hotel Odin


Skandrenting äger sedan 2006 detta Clarion Hotell centralt beläget i Göteborg. Förutom hotellet, med sina 180 rum, hyrs även lokaler ut till Sportlife och Netto Marknad.
Hyresgäst: Clarion Collection Hotel Odin
Ort: Göteborg
Fastighetstyp: Hotell, butik och gym

  Affärslokaler

K-Rauta


Skandrenting äger sedan 2002 två byggvaruhus i Södertälje respektive Mölndal. Vår hyresgäst K-rauta, som öppnade sitt första varuhus i Sverige 1996, har idag 19 varuhus runt om i landet.
Hyresgäst: K-rauta
Ort: Mölndal och Södertälje
Fastighetstyp: Byggvaruhus