Hållbarhet

Så här jobbar vi med hållbarhet:

Vi har en hållbarhetsplan framtagen utifrån våra nuvarande förutsättningar. Vi strävar efter att kontinuerligt utveckla arbetet och bredda ansvarstagandet.

Hållbarhetsrapport

Vår hållbarhetsrapport baseras på genomförda och planerade aktiviteter inom miljömässiga, sociala och ekonomiska områden.


HÅLLBARHETSRAPPORT