Analys & Värdering

Fastighetsanalys och kreditbedömning är viktiga komponenter när vi ska genomföra en rentingaffär. De långa avtalsperioderna ställer stora krav på att förutsättningar och antaganden om framtiden är korrekt analyserade.

Hyresgästen

Vi erbjuder rentinglösningar till etablerade medelstora och större företag samt stat, kommun och landsting. Att bedöma hyresgästens förutsättningar är viktigt eftersom åtagandet i en rentingaffär löper över en lång tid. Det är viktigt att se över hyresgästens ägarsituation, strategi, historik, lönsamhet och risk i verksamheten.

Fastigheterna

Inför varje affär genomför vi en noggrann besiktning för att dokumentera fastigheten och dess skick. Om det finns brister upprättar vi och hyresgästen tillsammans en underhållsplan för att åtgärda felen.

Fastigheten ska vara av strategisk betydelse för kunden och även kunna användas för alternativa ändamål. För oss är det även viktigt att fastigheten bidrar till att vi får en fastighetsportfölj som är väl balanserad både geografiskt och mellan olika fastighetskategorier. I samband med ett förvärv görs en noggrann värdering av fastigheten. Bland annat fastställs ett restvärde för fastigheten vid hyresperiodens slut. I det värdet har vi tagit hänsyn till eventuella omställningskostnader som kan uppstå i samband med att avtalet upphör.

Geografi

När vi bedömer fastigheten ingår en genomgång av det geografiska läget, både ur ett makro- och mikroperspektiv. Fastigheten ska ligga i en region där det finns en fungerande fastighetsmarknad. Dessutom är det viktigt vilket läge fastigheten har på orten. Den bedömning som görs är en kombination av våra egna modeller tillsammans med externa och väletablerade värderingsmodeller för fastighetsinvesteringar.