Affärsstrukturen

Förenklat går en rentingaffär till ungefär så här:

Skandrentingkoncernen äger ett kommanditbolag som förvärvar den aktuella fastigheten till marknadsvärde. Det fastighetsägande kommanditbolaget är hyresvärd och hyr under hyresperioden ut fastigheten till hyresgästen.

Hyresavtalet är det centrala i rentingaffären och löper på 15–25 år. Till skillnad från ett vanligt hyresavtal är hyran räntebaserad, ofta med STIBOR som räntebas. Hyresgästen betalar alltså bara ränta och amortering men har samtidigt långtgående åtaganden när det gäller drift och underhåll av fastigheten.

Ett optionsavtal ger hyresgästen möjlighet att vid i förväg bestämda tidpunkter förvärva det kommanditbolag som äger fastigheten. Hur många och hur ofta dessa möjligheter finns kan variera. Köpeskillingen vid de olika tidpunkterna kan antingen bestämmas i förväg eller vara marknadspriset vid det framtida återköpstillfället.

Vid nybyggnation kan kommanditbolaget teckna ett avtal direkt med en entreprenör. Hyresgästen står då för de eventuella risker entreprenaden för med sig.