44 nya flexibla kriminalvårdsplatser

Kriminalvårdens Lennart Palmgren och Johannes Nyberg, vd för Skandrenting, tar första spadtaget för nybyggnationen på anstalten Salberga i Sala. Anstalten som ägs av Skandrenting kommer öka med 44 flexibla kriminalvårdsplatser. Satsningen är ett led i att modernisera och utöka anstaltens kapacitet och det planeras stå klart 2022.