Innovationspris

Skanska vinner internationellt innovationspris för European Spallation Source, ESS. ESS Campus, som ägs av Skandrenting AB, är en del av Sveriges just nu största byggprojekt.