Nyheter (2019)

Innovationspris

Skanska vinner internationellt innovationspris för European Spallation Source, ESS. ESS Campus, som ägs av Skandrenting AB,[…]

Renting frigör kapitalet

Se nedan artikel i Dagens Industri där Skandrentings VD Johannes Nyberg berättar om fördelarna med att[…]