Skandrenting säljer sin del i det gemensamägda bolaget Oscar Properties AB för 200 miljoner kronor

”SKANDRENTING startade verksamheten i Oscar Properties AB tillsammans med Oscar Engelbert 2007, då var vi en av första större aktörerna med att bygga om kontor till bostadsrätter i Stockholms innerstad och sedan dess har verksamheten vuxit stadigt varje år.

Idag i slutet av 2016 ser marknaden helt annorlunda ut framförallt ifråga om konkurrens och komplexitet i projekten. För Skandrenting innebär försäljningen av aktierna en betydande vinst som vi får förvalta på bästa sätt”. Johannes Nyberg VD Skandrenting AB