Skandrenting har förvärvat två fastigheter i Luleå och Kiruna

Hyresgäst i båda fastigheterna är NCC som tecknat nya hyreskontrakt med lång löptid. Fastigheterna består av en kombination av befintliga fastigheter och byggnader som skall nyuppföras och omfattar främst lager och kontorslokaler. Total initial yta är ca: 2 000 kvm.

”NCC är hyresgäst till Skandrenting på flera orter bla. i Stockholm. Vi har ett mycket gott samarbete och vi hoppas på fler affärer med NCC i framtiden. Förvärvet ligger väl i linje med vår strategi med långa hyresavtal med stabila motparter”.

Johannes Nyberg, verkställande direktör, Skandrenting