Skandrenting avvecklar projektfastighet i Norrköping

Skandrenting har sålt fastigheterna strömbrytaren 10 och 11 belägna i Centrala Norrköping till Slättö för ett underliggande fastighetsvärde om 250 Msek.

”Vi har utvecklat fastigheterna för bla. framtida bostadsändamål och lämnar nu över stafettpinnen i Norrköping till Slättö. Vi tror att slättö är en god köpare med stark lokal förankring som kan slutföra det vi påbörjat och vi hoppas att det blir en bra affär för alla parter”. Säger Johannes Nyberg, VD Skandrenting.

Newsec har varit rådgivare åt köparen.