ESS Campus - unik händelse i Sveriges historia

ESS Campus är en del av Sveriges just nu största byggprojekt ESS området och det känns väldigt roligt att Skandrenting får vara en del av detta som på många sätt är en unik händelse i Sveriges historia.

Första spadtaget ESS Campus

Första spadtaget

Från vänster till höger: Staffan Andersson, Skanska Regional Manager, Agneta Nestenborg, Acting Director General ESS and Lennart Björkman, CFO SKR Spallation/Skandrenting. Foto: ESS

ESS Campus

Sedan det första officiella spadtaget togs har mycket hänt på ESS-området. Byggnadsarbetet är i full gång och allt går enligt planerna.

Ett långsiktigt hyresavtal

ESS Campus, består av kontor, laboratorier och verkstäder. European Spallation Source (ESS) har ingått ett långsiktigt hyresavtal med SKR Spallation AB, helägt dotterbolag till Skandrenting AB om att hyra de kontors- och verkstadsbyggnader, ESS Campus, som ska hysa forskningsanläggningens anställda, besökande forskare och supportfunktioner.

En viktig mötesplats

ESS Campus ligger på ESS-området i nordöstra Lund och består av tre byggnader med kontor, laboratorier och verkstäder för ESS anställda och besökande forskare. Byggnaderna kommer att innehålla 450 arbetsplatser samt 16 laboratorier och verkstäder för underhåll, test och utveckling av delar till forskningsanläggningen.

Första intrycket

ESS Campus blir det första besökarna möter när de kommer till ESS i Lund och är därför en av de viktigaste delarna. Det blir en mötesplats där forskare från hela världen kommer att samlas med ESS-anställda för att förbereda experimenten – inom en rad områden, från ingenjörsvetenskap till life science och framtidens material.

Internationell forskningsanläggning

Totalt innehåller ESS Campus 18,500 kvadratmeter, varav den största byggnaden blir ESS mötesplats, som kommer att bestå av upp till 5 våningsplan med kontor, matsal och auditorium.

Forskningsanläggningen ESS baseras på världens mest kraftfulla neutronkälla och byggs i Lund. ESS kommer att innebära helt nya forskningsmöjligheter inom materialforskning för såväl svenska som internationella forskare, till gagn för utvecklingen av till exempel bättre batterier, nya mediciner och mer hållbara material.