ESS Campus - unik händelse i Sveriges historia

ESS Campus, som är en del av Sveriges största byggprojekt European Spallation Source, invigdes i januari 2021. Det känns väldigt roligt att Skandrenting får vara en del av detta, som på många sätt, är en unik händelse i Sveriges historia. Campus är en mötesplats för ESS anställda och besökande forskare från hela världen.

BREEAM Outstanding – ESS Campus bäst i Sverige

ESS Campus kontorsbyggnad har blivit certifierad enligt BREEAM ”Outstanding” 91,5%, BREEAM International 2013 New Construction Bespoke. Läs mer här www.ess.eu.

Det är den enda byggnaden i Sverige som uppnått denna nivå. Detta miljöcertifieringssystem används för att certifiera nyproducerade byggnader där byggnadens miljöprestanda bedöms inom ett antal olika områden. Byggnaden uppnådde denna nivå genom att jobba med miljöcertiferingens alla kategorier med extra insatser inom energi, material, hälsa och välbefinnande, transport och avfall.

Ett långsiktigt hyresavtal

ESS Campus består av kontor, laboratorier och verkstäder. European Spallation Source (ESS) har ingått ett långsiktigt hyresavtal med SKR Spallation AB, helägt dotterbolag till Skandrenting AB om att hyra de kontors- och verkstadsbyggnader, ESS Campus, som ska hysa forskningsanläggningens anställda, besökande forskare och supportfunktioner.

En viktig mötesplats

ESS Campus ligger på ESS-området i nordöstra Lund och består av tre byggnader med kontor, laboratorier och verkstäder för ESS anställda och besökande forskare. Byggnaderna innehåller 450 arbetsplatser samt 16 laboratorier och verkstäder för underhåll, test och utveckling av delar till forskningsanläggningen.

Första intrycket

ESS Campus är det första besökarna möter när de kommer till ESS i Lund och är därför en av de viktigaste delarna. Det är en mötesplats där forskare från hela världen samlas tillsammans med ESS-anställda för att förbereda experimenten inom en rad områden, från ingenjörsvetenskap till life science och framtidens material.

Internationell forskningsanläggning

Totalt innehåller ESS Campus 18,500 kvadratmeter varav den största byggnaden är ESS mötesplats som består av 5 våningsplan med kontor, matsal och auditorium.

Forskningsanläggningen ESS baseras på världens mest kraftfulla neutronkälla och byggs i Lund. ESS kommer att innebära helt nya forskningsmöjligheter inom materialforskning för såväl svenska som internationella forskare, till gagn för utvecklingen av till exempel bättre batterier, nya mediciner och mer hållbara material.