Det enda svenska fastighetsföretaget med renting som specialitet

En normal rentingaffär löper mellan 15 och 25 år. Den långa löptiden ställer stora krav på en väl genomarbetad och noggrann dokumentation och vi har avtal som svarar mot de behoven. I vårt nätverk ingår ett antal fastighetskonsulter som har lång erfarenhet av att värdera, bygga, utveckla och underhålla fastigheter.

Vill du veta hur Skandrenting kan bli en bra partner för ditt företag?

Renting ger minskad långsiktig kapitalbindning och lägre skuldsättning. Ett rentingavtal ger stor trygghet och flexibilitet.

Hyressättningen och hyresnivån skräddarsys efter kundens önskemål. Eftersom kunderna ansvarar för drift och underhåll av fastigheten, har de i princip samma möjlighet att påverka fastigheten som om de själva ägde den. Under hyresperioden kan kunden delta i utveckling och förädling av fastigheten.

Eftersom kunderna ansvarar för drift och underhåll av fastigheten, har de i princip samma möjlighet att påverka fastigheten som om de själva ägde den.

Läs mer

Lediga lokaler just nu

Här finns Skandrentings lediga lokaler samlade. Välkommen att kontakta oss på 08-406 75 80 eller info@skandrenting.se om du har några frågor.

Ett urval av Skandrentings kunder

  • Polisen
  • Kriminalvården
  • Åklagarmyndigheten
  • Trafikverket
  • Kustbevakningen
  • Mycronic
  • Clarion Collection Hotel

Välkommen du också!

Läs mer