Skandrenting AB - Fastighetsföretaget med Renting som specialitetDet enda svenska fastighetsföretaget med renting som specialitet

Ägare och styrelse

Ägare

Skandrenting  ägs till 100 procent av Erik Selin Fastigheter AB. ES är ett fastighetsbolag med huvudkontor i Göteborg vilket ägs av Erik Selin. ES är även storägare i det noterade bolaget Fastighets AB Balder.

Styrelse

Erik Selin - Ägare, ordinarie ledamot, styrelseordförande
Johannes Nyberg – VD och styrelseledamot
Lennart Björkman – Suppleant

För pressbilder, klicka på respektive namn