Skandrenting AB - Fastighetsföretaget med Renting som specialitetDet enda svenska fastighetsföretaget med renting som specialitet

Trafikverket

Denna kontorsfastighet i centrala Borlänge omfattar drygt 11 000 kvadratmeter och hyrs ut till Trafikverket. Trafikverket, med sina cirka 6 500 anställda bildades i april 2010 och omfattar verksamheten vid tidigare Banverket. Bolaget ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av de statliga vägarna och järnvägarna.


Hyresgäst Trafikverket
Ort Borlänge
Fastighetstyp Kontor