Skandrenting AB - Fastighetsföretaget med Renting som specialitetDet enda svenska fastighetsföretaget med renting som specialitet

Svensk Cater

Svensk Cater hyr sin lager och kontorsfastighet i Kalmar av Skandrenting. Svenk Cater är en av Sveriges ledande livsmedelsgrossister för uteätarmarknaden och finns representerade på 20 orter i Sverige. Bolaget ägs av Euro Cater A/S med en gemensam omsättning om cirka 7 miljarder sek.

 Hyresgäst Svensk Cater
Ort Kalmar
Fastighetstyp Lager och kontorsfastigheter