Skandrenting AB - Fastighetsföretaget med Renting som specialitetDet enda svenska fastighetsföretaget med renting som specialitet

Spendrups bryggerier

Spendrups, Sveriges idag största bryggeri, hyr huvudkontoret och bryggeriet i Vårby samt bryggerifastigheten i Grängesberg av Skandrenting. Spendrups som har funnits i mer än 100 år består av cirka 1 100 medarbetare och brygger cirka 500 miljoner liter dryck per år. Bryggeriet i Grängesberg står för den största delen tätt följt av Vårby Bryggeri.Hyresgäst Spendrups bryggerier
Ort Vårby och Grängesberg
Fastighetstyp Huvudkontor och bryggeri