Skandrenting AB - Fastighetsföretaget med Renting som specialitetDet enda svenska fastighetsföretaget med renting som specialitet

Saab Aerotech

Sedan 2008 äger Skandrenting tre hangarer på Skavsta Flygplats. I två av dessa hangarer är Saab Aerotech vår hyresgäst. Företaget, med närmare 1 600 medarbetare genomför service av flygplan, specialflygoperationer samt tungt underhåll av flygplan.   

 Hyresgäst Saab Aerotech
Ort Skavsta Flygplats
Fastighetstyp Hangar