Skandrenting AB - Fastighetsföretaget med Renting som specialitetDet enda svenska fastighetsföretaget med renting som specialitet

NCC

NCC är hyresgäst till Skandrenting på flera orter bla. i Stockholm, Järfälla men har under 2016 även tecknat två nya avtal i Kiruna och Luleå.

 Hyresgäst NCC
Ort Järfälla
Fastighetstyp Industri- och kontorsfastighet