Skandrenting AB - Fastighetsföretaget med Renting som specialitetDet enda svenska fastighetsföretaget med renting som specialitet

Mycronic

Våren 2016 förvärvade Skandrenting denna fastighet om ca 15 000 kvm BTA med Mycronic som hyresgäst. Mycronics tillverkar bland annat världsledande produktionsutrustning för elektronik- och bildskärmstillverkning av elektroniska produkter.


Hyresgäst Mycronic
Ort Täby
Fastighetstyp Industri- och kontorsfastighet