Skandrenting AB - Fastighetsföretaget med Renting som specialitetDet enda svenska fastighetsföretaget med renting som specialitet

Ljungby - förvaltningsfastighet

Skandrentings fastighet i Ljungby omfattar cirka 17 000 kvadratmeter industri, lager och kontor. Fastigheten hyrs ut till ett flertal hyresgäster där Ymer Technologies hyr majoriteten av ytan.


Hyresgäst Förvaltningsfastighet
Ort Ljungby
Fastighetstyp Industri- och kontorsfastighet