Skandrenting AB - Fastighetsföretaget med Renting som specialitetDet enda svenska fastighetsföretaget med renting som specialitet

K-Rauta

Skandrenting äger sedan 2002 två byggvaruhus i Södertälje respektive Mölndal. Vår hyresgäst K-rauta, som öppnade sitt första varuhus i Sverige 1996, har idag 19 varuhus runt om i landet.


Hyresgäst K-rauta
Ort Mölndal och Södertälje
Fastighetstyp Byggvaruhus