Skandrenting AB - Fastighetsföretaget med Renting som specialitetDet enda svenska fastighetsföretaget med renting som specialitet

FVB

FVB, Fjärrvärmebyrån, är ett konsultföretag inom energibranschen. Företaget är verksamt på sju orter runt om i Sverige där Skandrenting äger denna kontorsfastighet i Västerås sedan 1991.


Hyresgäst FVB
Ort Västerås
Fastighetstyp Kontor