Skandrenting AB - Fastighetsföretaget med Renting som specialitetDet enda svenska fastighetsföretaget med renting som specialitet

ESS Campus

Forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) baseras på världens mest kraftfulla neutronkälla och byggs i Lund.ESS är en flervetenskaplig forskningsanläggning.

Ligger pån ESS-området i nordöstra Lund och består av tre byggnader med kontor, laboratorier och verkstäder för ESS anställda och besökande forskare.Hyresgäst ESS Campus
Ort Lund
Fastighetstyp Kontor och verkstäder