Skandrenting AB - Fastighetsföretaget med Renting som specialitetDet enda svenska fastighetsföretaget med renting som specialitet

Eken Care

Eken Care, en del av Carema, är en privat vårdkoncern som bildades 1996. Företaget bedriver och utvecklar tjänster för människor med psykiska problem och har en geografisk spridning från Markaryd i söder till Uppsala i norr. Skandrenting äger sedan 2007 två fastigheter med Eken Care som hyresgäst, Markaryd och Eksjö.


Hyresgäst Eken Care
Ort Markaryd och Eksjö
Fastighetstyp Vårdboende