Skandrenting AB - Fastighetsföretaget med Renting som specialitetDet enda svenska fastighetsföretaget med renting som specialitet

Dahl Sverige AB

De två handels- och logistikfastigheter belägna i Linköping repsektive Helsingborg hyrs ut till Dahl Sverige AB. Dahl är ett dotterbolag till den franska industrikoncernen Saint-Gobain. De bägge fastigheterna omfattar cirka 15 000 kvadratmeter.


Hyresgäst Dahl Sverige AB
Ort Linköping och Helsingborg
Fastighetstyp Handels- och logistikfastigheter