Skandrenting AB - Fastighetsföretaget med Renting som specialitetDet enda svenska fastighetsföretaget med renting som specialitet

Bussdepån i Kristianstad

Skandrenting äger sedan 2002 bussdepån i Kristianstad. Den då nyproducerade fastigheten betjänar busstrafiken i regionen.Hyresgäst Bussdepån i Kristianstad
Ort Kristianstad
Fastighetstyp Bussdepå