Skandrenting AB - Fastighetsföretaget med Renting som specialitetDet enda svenska fastighetsföretaget med renting som specialitet

Arlanda - förvaltningsfastighet

Skandrenting äger två byggnader som är anslutna till varandra på Arlanda flygplats. Den ena är en kontorsfastighet i fyra plan och den andra består av två flygplatshangarer med tillhörande verkstadslokaler och kontor. Hyresgäster är bland annat Norwegian, EFS Flight Service och Eltel Networks.


Hyresgäst Förvaltningsfastighet
Ort Arlanda flygplats
Fastighetstyp Hangar och kontor